fosfor.gen.tr https://www.fosfor.gen.tr Fosfor, Fosfor Özellikleri ve Faydaları tr-TR hourly 1 Copyright 2019, fosfor.gen.tr Wed, 30 Nov 2016 00:00:00 +0000 Sun, 19 May 2019 00:00:00 +0000 60 Fosforlu Gübreler https://www.fosfor.gen.tr/fosforlu-gubreler.html Thu, 29 Nov 2018 20:31:32 +0000 Fosforlu gübreler, bitkilerin büyümesinde oldukça gerekli olan gübrelerden biridir. Bitkinin çoğalma ve büyümesi de oldukça etkili olan bu gübre çeşidi, bitkilerin köklerinin, çiçek tozunun, çiçeklerinin, meyvelerinin ve toh Fosforlu gübreler, bitkilerin büyümesinde oldukça gerekli olan gübrelerden biridir. Bitkinin çoğalma ve büyümesi de oldukça etkili olan bu gübre çeşidi, bitkilerin köklerinin, çiçek tozunun, çiçeklerinin, meyvelerinin ve tohumlarının teşekkür edebilmeleri için çok önemlidir. Bitkilerin olgunlaşma zamanlarını hızlandıran fosforlu gübreler, aynı zamanda köklerin gelişmesini de hızlandırır. Genellikle kurak yöreler için çok daha önemlidir. Bitkinin kökünün gelişerek kuvvetli olmasını ve kökün toprakta bulunan su ve besin maddelerinden daha çok faydalanmasını sağlar. Bitkilerin erken olgunlaşması, yaz mevsiminde havanın sıcak ve kurak olmadan önce gelişimlerini tamamlamasını sağlayan fosforlu gübrelerin verildiği bitkiler geç olgunlaşan bitkilere göre çok daha fazla verim verirler. Tarım alanında daha iyi verim alınabilmesi için fosfor problemini ortadan kaldırılarak bitkinin ihtiyaç duyduğu fosfor miktarı karşılanmalıdır.

Fosfor içerikli gübreler:

TSP (Triple süper fosfat), bileşiminde % 43-46 oranında fosfor bulunan bu gübre çeşidi danecik halindedir ve gri renkte olur. Bünyesinde etkili madde yüzdesine göre % 12-16 miktarında kalsiyum yer alır ve bu nedenden dolayı da asitli topraklarda daha çok etkilidir.

NSP (Normal süper fosfat), açık gri yada boz renginde olan bu gübre çeşidi, danecik ve granüle şeklindedir. Aşırı rutubetli yerlerde depolandığı takdirde topaklanan bu gübre hafif asit karakterdedir ve bileşiminde %18-20 oranında fosfor bulunur. Bünyesinde % 18-24 miktarında kalsiyum % 10-12 miktarında kükürt yer alan bu gübre tuzlu toprakların ıslahı için daha uygundur.

Fosforlu gübrelerin bitkiye faydaları, 

Kök teşekkülü ve büyümesini sağlayan fosforlu gübreler, bitkinin olgunlaşma süresini hızlandırarak alınacak mahsulün daha kaliteli olmasını sağlar. Danelerin daha dolgun olmasını sağlayarak dane dökümünün önünü geçer ve verimi çoğalttığı gibi bitkiyi yaz kuraklığına ve hastalıklara karşı daha dayanıklı duruma getirir.

Fosforlu gübre eksikliğinde ortaya çıkan sorunlar, 

Bünyesinde fosfor gübreleri bulunmayan topraklarda gelişmiş olan bitkilerin büyümesi yavaşlar, yeni sürgünlerin miktarı azalır ve bitki dikine büyür. Yeşil olması gereken yaprakların rengi kırmızımsı bir renge dönüşerek vaktinden önce dökülür. Fosfor eksikliği olan bitkilerde çiçeklenme miktarı az olacağı gibi tomurcuklanma ve çiçek açma zamanı da gecikir. Bitkiler bodur kalır, dalları tam olarak gelişme göstermez. Sapları zayıf olur ve bu nedenlerden dolayı verim düşer.

Fosforlu gübrelerin verilme zamanı, 

Ülkemizdeki toprakların bazılarının asit karakterli bazılarının ise kireçli olması nedeniyle bu topraklara uygulanacak olan fosforlu gübreler zaman içerisinde bitkilerin yararlanamayacağı şekilde toprakta kalırlar. Bu sebeple fosforlu gübrenin bitki büyüdükten sonra toprak derinliğine gömülmesi gerekir. Fosforlu gübreler ekim yapılmadan hemen önce ya da bitkinin gelişme evrelerinde verildiği takdirde bu gübrelerden istenilen etkinin alınmasının mümkün değildir. Susuz topraklarda fosfor, azot ile beraber en geç ocak-şubat aylarında kış sürümü ile pulluk altında verilmeli, sulu topraklarda ise azot, fosfor ve potasyumun tamamı azotun ise yarısı kış sürümünde pulluk altında verilmesi gerekir. Fosforlu gübrelerin büyük bir bölümünün ilk 10 günde bitki kökleri tarafından alınması nedeniyle ve gelişmesinin ileri dönemlerinde köklerin fosfordan yararlanabilmesi için gübrenin ekimden hemen önce veya ekim ile beraber toprağa verilmesi gerekir.
]]>
Kırmızı Fosfor https://www.fosfor.gen.tr/kirmizi-fosfor.html Fri, 30 Nov 2018 14:56:11 +0000 Kırmızı Fosfor, Kimyasal formülü P olan fosforun kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere üç ana grup altında toplanan on kadar allofropu ayrı şekli bulunur. Isı ve güneş etkisiyle beyaz fosfordan meydana gelir. Kırmızı fosfor Kırmızı Fosfor, Kimyasal formülü P olan fosforun kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere üç ana grup altında toplanan on kadar allofropu ayrı şekli bulunur. Isı ve güneş etkisiyle beyaz fosfordan meydana gelir. Kırmızı fosfor beyaz fosforun tam tersine kolayca tutuşmaz, ışıldamaz ve zehirli olmaz. Erime sıcaklığı ise oldukça yüksektir. Havada kararlı yapıda olur. Kırmızı fosforun yapısı oldukça komplekstir ve tam olarak açıklanamamıştır. Fosfor atomlarının sonsuz zincirler şeklinde olduğu söylenebilir. Beyaz renkli fosfor P4, kırmızı fosfor P8 olarak isimlendirilir. Beyaz renkli fosfordan daha az oranda aktif halde olur. Ancak beyaz renkli fosfor ile aynı tepkime ürünlerini verir. Eldesinde iyot katalizörlügü uygun olur. 

Kırmızı Fosfor Moleküler Yapısı
Kırmızı fosfor küçük kristallerden oluşan bir fosfor çeşididir. Fosfor çeşidi derken bilinen birden fazla oluşları ve yapıları ile bir birlerinden ayrılan fosfor bulunmaktadır. Bu fosforlar beyaz fosfor, kırmızı fosfor ve siyah fosfor olarak adlandırılır. Kırmızı fosfor beyaz forfordan oluşan bir fosfordur güneş ışığının etkisi ile beyaz fosfordan oluşan kırmızı fosfor normal bir oda sıcaklığının en kararlı hali olarak da bilinmektedir. Ayrıca zehirli olmayan kırmızı fosfor ısıtıldığı zaman süblimleşmektedir. Erime sıcaklığı diğer fosforlara oranla çok daha yüksek olan kırmızı fosfor çok kolay tutuşmayan ve ışıldamayan bir yapı özelliğinin bulunduğu da bilinmektedir. Kırmızı fosfor bu özellikleri sayesinde genellikle kibrit yapımında kullanılmaktadır. Fosfor fosfat minarelinden elde edilen bir tür elementtir. Doğada en fazla fosfor bulunmaktadır. Ayrıca fosfor canlı dokularda özellikle diş ve kemiklerin yapısında da bulunmaktadır. Fosfor hava ile temas etmesi durumunda ışıma yapan bir elementtir. Dünya yer kabuğunun yüzde 0,12 sini oluşturduğu da bilinenler arasındadır.

Fosforun Kullanıldığı Yerler

Fosforlar günlük hayatımızda bir çok alanda ve hemen, hemen her sektörde kullanılan maddedir özellikle fosforlar, cam sanayinde, fare zehri yapımında, gıda sektöründe, bazı deterjanları yapımında, gübre yapımında, çelik yapımında, gösterilerde kullanılan havai fişeklerin yapımında, kibrit yapımında ve ağır metallerin dış etkenlere karşı koruma gibi bir çok sektörde kullanılmaktadır.

Fosforun Bilinen Özellikleri Nelerdir

Fosforların en bilinen özellikleri arasında; Fosfos halojenlere reaksiyon verme özelliği, su içerisinde reaksiyon göstermeyen özelliğinin bulunması, hava oksijeni ile yanabilme özelliğinin bulunması, çok kuvvetli bazlar da tepkime özelliği bulunur ve bazlarda bulunan fosfin gazının oluşturulması özelliğinin bulunması gibi çok fazla özelliği bulunan bir maddedir.
]]>
Fosfor Elementi https://www.fosfor.gen.tr/fosfor-elementi.html Sat, 01 Dec 2018 03:31:59 +0000 Fosfor elementi, Fosfor insan vücudunda çok fazla bulunan kimyasal elementtir. Kalsiyumdan sonra gelen ikinci elementtir. Bütün organizmaların DNA yapıları için fosfor birleşimleri büyük önem taşır. İnsan vücudunda hücre Fosfor elementi, Fosfor insan vücudunda çok fazla bulunan kimyasal elementtir. Kalsiyumdan sonra gelen ikinci elementtir. Bütün organizmaların DNA yapıları için fosfor birleşimleri büyük önem taşır. İnsan vücudunda hücre büyümesi ve onarımı, kemik ve diş oluşumunda, hücre büyümesi ve ve onarımında, enerji üretiminde, böbrek işlevlerinde, kalp kasılmasında, sinir ve kas hareketlerinde fosfora ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ayrıca vitaminlerin kullanımı ve besinlerin enerjiye dönüştürülmesinde yardımcı olan fosfor insan vücuduna yarar sağlamaktadır. Fosfat, fosforun %85' i kadar kemikte fosfat formunda depolanır. Fosfat hücre içi sıvıların anyonudur. Fosfatlar bir çok önemli reaksiyonlara ATP, ADP ve fosfokreatinin işlevleri ile ilgilidir. Fosfatlar dönüştürülebilirler. Bu nedenden dolayı metabolizma fonksiyonlarının işlemesi ve koenzim sistemi için gerekli olan bileşiklere ve birleşme yeteneğine sahiptir.
Atom numarası 15, element serisi ametallerdir.

Fosfor allotropları:

 • Beyaz fosfor: doğada en yaygın bulunan fosfor çeşitidir. Kristal bir yapısı vardır ve 44.25 derecede erimektedir. Karanlıkta ışıması ve çok zehirli olması en önemli özelliklerindendir. Havada ki oksijenle temas ettiğinde tutuşarak yanar ve beyaz dumanlar çıkarır. Havayla temas etmemesi için su dolu şişenin içinde tutulur. Beyaz fosfor; böcek ve fare zehri, yangın bombaları ve sis bombalarında kullanılır.
 • Kırmızı fosfor: Güneş ışığı ve ısı etkisiyle beyaz fosfordan oluşmaktadır. Beyaz fosfora göre hava ile temasından hemen tutuşmaz. Karanlıkta ışımaz ve zehirli değildir. Erime sıcaklığı ise çok yüksektir. Kırmızı fosfor kibrit yapımında kullanılır.
 • Siyah fosfor: Doğada siyah fosfor, fosfat mineralleri olarak bulunmaktadır. Doğada rengi puslu beyaz, kırmızı, siyah renklerde bulunur. Fosfor mineraller Ca5(PO4)3(F,Cl, OH) gibi apatit şeklinde bulunmaktadır. Fosfor, bu fosfat minerallerin kum ve kömürün ısıtılmasından oluşmaktadır.
Fosfor nasıl elde edilir
 • Endüstride fosfor, fosfat minerallerinden elde edilir. Bunun için fosfat minerali kömür ve kumla karıştırılarak, elektrikli fırınlarda 1400 derecede ısıtılır. 
 • Fosforun kemikten elde edilmesine Coignet yöntemi denir.
 • Bol hava içinde fosforun yanması ile fosfor oksit oluşmaktadır. Bu fosfor oksit, suda çözünmesiyle de fosforik asit ( H3PO4) oluşmaktadır.
Fosfor elementi doğada bulunuşu:

5A grubunda olan elementler içinde doğada en çok fosfor bulunur. En çokta fosforik asidin tuzları şeklinde bulunur. Bundan başka fosfor canlı dokularda, kemiklerde ve dişlerin yapısında bulunur. 

Fosfor elementi özellikleri:
 • Su ile reaksiyon göstermez.
 • Havada bulunan oksijen ile yanmaya başlar.
 • Metallerle fosfürleri verir.
 • Fosfor halojenlerle reaksiyon verir. 
 • Kolayca indirgenebilen tuzlarla tepkime vermektedir.
 • Kuvvetli bazlarla tepkime vererek fosfin gazını oluşturur.
 • Beyaz fosfor karbon sülfürde çözünür.
Fosfor elementi kullanıldığı yerler

Fosfor günlük yaşantı da; gıda sektöründe, deterjan yapımında, gübre yapımında, havai fişek yapımında, özel cam yapımlarında, fare zehri yapımında, çelik yapımında, kibrit imal edilmesinde, metalleri korozyona karşı korumada kullanılmaktadır.
]]>
Fosfor Simgesi https://www.fosfor.gen.tr/fosfor-simgesi.html Sat, 01 Dec 2018 12:16:11 +0000 Fosfor simgesi: Fosfor kalsiyumdan sonra insan vücudunda en çok bulunan kimyasal bir elementtir. Fosfor simgesi P olan, atom numarası ise 15 olan bir elementtir. Fosfor bütün organizmalar ve DNA yapıları için büyük önem taş Fosfor simgesi: Fosfor kalsiyumdan sonra insan vücudunda en çok bulunan kimyasal bir elementtir. Fosfor simgesi P olan, atom numarası ise 15 olan bir elementtir. Fosfor bütün organizmalar ve DNA yapıları için büyük önem taşır. Ayrıca fosfor insan vücudundaki kemik ve diş oluşumuna, hücre büyümesi ve onarımına, enerji üretimine, sinir ve kas sistemi hareketlerine büyük katkı sağlar. Fosfor vitaminlerin kullanımı ve besinlerin enerjiye dönüştürülmesinde büyük rol oynar. Fosforun yaklaşık %85'e yakını kemikte fosfat olarak depolanır.

Fosforun biyolojik fonksiyonları: Hücre duvarının yapısının devamlılığının sağlanmasında, enerji metabolizmasında, oksijen taşınımında, proteinlerin yapısına girerek faaliyetlerini kontrol eder, DNA ve RNA yapısına girer ve hücre içi sıvısında en çok bulunan anyondur.

Fosforun kimyasal fonksiyonları: Fosfor elementi, gün ışığına maruz kaldığında enerji seviyesini yükseltmektedir. Ancak bu element her zaman eski enerji seviyesinde kalma isteğindedir. Bu doğrultuda karanlık bir ortamda eski seviyesine dönerek elektronların bu enerjiyi savurması bizim gördüğümüz şekliyle ışıma olarak algılanır. Bu olay günlerce sürebilir. Bu süreyi maruz kaldığı enerji seviyesi belirlemektedir.
]]>
Fosfor Triklorür https://www.fosfor.gen.tr/fosfor-triklorur.html Sun, 02 Dec 2018 11:03:32 +0000 Fosfor Triklorür; renksiz sıvı, duman şeklindedir. Formülü; PCL3'dür. Su ve etanol çözünür ile ayrıştırılabilir. Sağlık açısından tehlikeleri; toksik rahatsız edici ve aşındırıcı özelliktedir fosfor triklorü Fosfor Triklorür; renksiz sıvı, duman şeklindedir. Formülü; PCL3'dür. Su ve etanol çözünür ile ayrıştırılabilir. Sağlık açısından tehlikeleri; toksik rahatsız edici ve aşındırıcı özelliktedir fosfor triklorür gaz. Su ile şiddetli reaksiyon patlamaya neden olabilmektedir. Fosfor triklorür gaz solunum yolları ile alındığında iltihap, boğaz ağrısı ve göz doku hasarı, akciğerlerde hasar olabilmektedir. Aynı zamanda deri yanıkları ile temas edildiğinde aşındırıcı özelliktedir.

Fosfor Triklorür havada hidroklorik asit buharı üretmektedir. Ciltte, mukoza ve tahrişe neden olmaktadır. Buharlar kısa vadeli solunması halinde üst solunum yollarında tahrişe, bronşit, larenjite sebep olabilir. Deri ve göz teması durumunda tahriş ve yanıklara sebep olmaktadır. Gözde ciddi yanıklara hatta körlüğe sebep olmaktadır.

Fosfor Triklorür kimyasal özellikleri;

Nemli havaya maruz kalan, daha kompleks asit H3PCI6, beyaz duman ve bozulma oluşturmaktadır. Fosfor asit ve hidrojen klorid, PCI3 2 H2O=HPO2 3-HCI için kimyasal formül içine hidrolize olmaktadır. Mutlaka kapalı depolama olmalıdır. Serin ve kuru bir yerde çok iyi havalandırılmış depolarda saklanmalıdır. Ateş ve sıcaktan uzak tutulmalıdır. Oksidanlar, alkaliler, asitler, gıda kimyasalları ile ayrı olarak depolanmalıdır.

Çevresel tehlikeleri; su kirliliğine sebep olabilir, çevresel kirliliğe neden olabilir.

Fosfor Triklorür, yangın söndürme işleminde çok fazla kullanılmaktadır. Fakat özel giysiler giymek gerekir. Kuru kimyasal, karbondioksit ve kuru kum ile kullanılabilir. Su ile kullanılmamalıdır.

Güvenlik önlemleri; hava ile teması olmayacak ambalajlarda, ışıktan korumalı, nemli olmayan kuru bir yerde saklanmalıdır. İnsan sağlığı için bedensel koruma sağlanmalı, doğrudan temastan kaçınmalı. Cilt ile temasta mutlaka bol su ile yıkanmalıdır. Göz teması sırasında anında 15 dakika boyunca sürekli yıkanmalıdır. Özellikle serum fizyolojik ile sürekli yıkanmalıdır. Deri ile temasında mutlaka giysilerin çıkartılması ve bol su ile yıkanması gerekir.
]]>
Fosfor Kullanım Alanları https://www.fosfor.gen.tr/fosfor-kullanim-alanlari.html Sun, 02 Dec 2018 12:24:31 +0000 Fosfor Kullanım Alanları, Fosfor 1669 da Henng Brand tarafından, ürenin buharlaşması sonucunda bulmuş olduğu kimyasal bir elementtir. Periyodik cetvelin V A grubunda yer alır. Fosfor karanlıkta ışıldayan zehirli bir element oldu Fosfor Kullanım Alanları, Fosfor 1669 da Henng Brand tarafından, ürenin buharlaşması sonucunda bulmuş olduğu kimyasal bir elementtir. Periyodik cetvelin V A grubunda yer alır. Fosfor karanlıkta ışıldayan zehirli bir element olduğu yarı saydam kıvam olarak sert hamur kıvamındadır. Ayrıca fosfor vücudumuzda kalsiyumdan sonra ikinci sırada bulunan kimyasal bir elementtir. Fosforun en önemli bileşik fosforik asittir. 42 derecede eriyebilen fosfor günlük yaşantımızda bir çok gıda, sanayi, tarım, savunma, sağlık sektörlerinde kullanılan çok önemli bir kimyasal elementtir. Fosforun kullanım alanları olarak yaşam alanımızı ilgilendiren birçok gerek gıda gerekse sanayi ve ilaç yapımında doğrudan kullanılır. Ayrıca fosfor çok zehirli bir gaza dönüşebilen sodyum hidroksit çözeltisi ile kaynatıldığında renksiz kuvvetli bir zehirli gaz olan fosfine dönüşerek özellikle kimyasal silah olarak da kullanılmaktadır. Fosfor son yıllarda hayvancılık ve tarım alanında çok önemli hale gelmiştir. Fosfor kemik külünden elde edilen kalsiyum fosfat kabartma tozunun yapısına katılan mono kalsiyum fosfatın elde edilmesinde de kullanılmaktadır. Fosfor sağlık sektöründe fosfat kullanım alanlarında ise özellikle lösemi tedavilerinde fosfattan oldukça fazla faydalanılmaktadır.

Fosfor Kullanım Alanları
 • Fosfor gübre yapımında çok fazla kullanılmakta
 • Boyalı içeceklerin yapımında 
 • Karbonat içerisinde kullanılır
 • Zirai tarım ilaç çeşitlerinde
 • Savunma sanayisin de İzli mermi yapımında
 • İşaret fişekleri yapımında
 • Kibrit yapımında
 • Güvenlik güçlerinin kullandığı sis bombalarında
 • Sanayi alanında özel camların yapımında
 • Bronz yapımında
 • Çelik yapımında
 • Kalorifer kazanı borusu yapımında 
 • Suyun yumuşatılmasında yumuşatıcı olarak kullanılmakta
 • Su borularında taş ve kireçlenmeyi temizlemek için kullanılmakta
 • Böcek öldürücü zehirli ilaçların yapımında
 • Çeşitli cephanelerin yapımında
 • Kimyasal silah yapımında
 • Sinir gazı yapımında
 • Ampul ve ampul camlarının yapımında
 • Diş macunu yapımında
 • Deterjan yapımında
 • Mono kalsiyum fosfat yapımında
 • Paslanmayı önleyici olarak kullanılır
 • Sağlık alanında lösemi tedavilerinde
]]>
Fosfor https://www.fosfor.gen.tr/fosfor.html Mon, 03 Dec 2018 09:19:24 +0000 Fosfor, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu temel mineraller arasındadır. Kalsiyumun ardından vücudumuzda en fazla bulunan mineral fosfordur. Vücut ağırlığını dikkate alırsak, yaklaşık % 1 kadarını oluşturan fosfor vücudumuz için Fosfor, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu temel mineraller arasındadır. Kalsiyumun ardından vücudumuzda en fazla bulunan mineral fosfordur. Vücut ağırlığını dikkate alırsak, yaklaşık % 1 kadarını oluşturan fosfor vücudumuz için oldukça önemlidir. Genellikle doğada katı halde bulunan fosfor, proteinlerde, yağ ve şekerler bulunur. Canlılarda fosfor aktarımı bitkiler ve bakteriler yardımıyla olur. Yaşamını yitiren canlılardaki fosfor bakterilerin yardımıyla yeniden geri kazanılır. Bu sayede fosfor döngüsü oluşur. Kan testlerinde ölçülen normal fosfor değeri laboratuvarlarda farklı olsa da, genellikle desilitrede 2,4-4,3 miligram arasında değişir.

Fosfor vücudumuzda en fazla kemik ve diş yapısında bulunur. Üretilen enerjinin kullanılmasında ve depo edilmesinde etkili olur. Ayrıca hücre ve doku onarımında, bunların büyümesinde de etkilidir. Egzersizlerin ardından oluşana kas ağrılarının azaltılmasında, sinirlerdeki sinyal iletiminde etkisi olur. Vücutta fosfor düzeyinin yüksek olması ya da düşük olması çeşitli sorunlar yaşanmasına neden olabilir.

Fosfor yüksekliği nedenleri 

Vücutta fosfor yüksekliği böbreklerin fonksiyonlarında sorun olduğunu gösterebilir. Bu durum kireçlenmeye neden olup, organ hasarı meydana getirebilir. Fosfor yüksekliğinin çeşitli nedenler olabilir. Bunlar;

Diyabetik ketasidoz: Bu sorun keton seviyesinin yüksekliğinden dolayı kanın asidik yapıya sahip olmasından kaynaklanır. İnsülin yetersiz olduğu içinde vücutta yağ asidi yakılmaya başlar. Bu daha çok Tip1 diyabet hastalarında yaşanan bir sorundur ve ölümcül sonuçları olabilir.

Mineral dengesizliği: D vitamini fazlalığı, kalsiyum ve mineral eksikliği, vücut sıvılarındaki elektrolit sorunları fosfor yüksekliğine yol açabilir.

Bazı hastalıklar: Böbrek yetmezliği, paratiroit bezlerinin az çalışmasından kaynaklanan hipotirodizm, ağır iltihaplı hastalıklar, tümör lizis sendromu, karaciğer hastalıkları, kas dokularındaki ani yıkım vücuttaki fosfor düzeyinin yükselmesine neden olabilir.

Diğer etkenler: Beslenmede aşırı fosfor alınması, lavman yapılması, kemoterapi ilaçları, fosfor içeren ilaçların kullanımı da fosfor düzeyinde yükselmeye neden olabilir.

Fosfor yüksekliği nasıl tedavi edilir

Fosfor yüksekliğinde alınacak bazı önlemler faydalı olacaktır. Beslenmede karaciğer, çerez, fasulye, süt gibi içeriğinde fazla miktarda fosfor olan besinlerin azaltılması, idrar söktürücü ilaç kullanılması, alüminyum hidroksit içeren ilaç kullanımı, kalsiyum karbonat tabletlerinin kullanımı gibi tedbirler fosfor düzeyinin normale inmesine yardımcı olur. Ayrıca fosfor yüksekliği nedeni tespit edilerek, buna yönelik tedavilerde uygulanmalıdır.

Fosfor düşüklüğü neden olur

Fosfor düşüklüğü vücutta böbreklerin dışarıya attığı fosfor oranının, besinlerle alınandan az olması halinde ortaya çıkar. Bunun sonucunda kaslarda ağrı, ishal ve kusma, kabızlık, ilaç tedavisiyle geçmeyen bulantı sorunu yaşanabilir. Bu şekilde fosfor düşüklüğüne neden olan etkenler ise;

Mineral dengesizliği: Vücuttaki kalsiyum, potasyum gibi unsurlar yaşamsal görevleri üstlenir. Bu unsurlarda dengesizlik olursa, fosfor oranında düşüklük ortaya çıkabilir. Özellikle magnezyum dengesizliği, kalsiyum fazlalığı, D vitamini eksikliği bunda etkilidir.

Bazı hastalıklar: Uzun süren ishal, cilt hastalığı, hipotiroidizm, dent hastalığı, ağır metal zehirlenmesi, şiddetli yanıklar gibi rahatsızlıklar fosfor düşüklüğü nedeni olabilir.

Kullanılan bazı ilaçlar: İdrar söktürücü ilaçlar, mide rahatsızlıkları için kullanılan antiasitler, idrara fosfor sızmasına yol açabilen aminoglikozitler gibi bazı ilaçlafrın kullanımı fosfor düzeyinde düşüklüğe neden olabilir.

Diğer etkenler: Beslen]]> Fosfor Düşüklüğü https://www.fosfor.gen.tr/fosfor-dusuklugu.html Tue, 04 Dec 2018 08:24:37 +0000 Fosfor Düşüklüğü, Fosfor vücudumuzda bulunan önemli bir mineraldir. İnsan vücudunda fosfor, insanın vücut ağırlığının %1 kadarını oluşturur. Fosfor düşüklüğü ise, vücuttaki fosfat derecesinin olması gereke Fosfor Düşüklüğü, Fosfor vücudumuzda bulunan önemli bir mineraldir. İnsan vücudunda fosfor, insanın vücut ağırlığının %1 kadarını oluşturur. Fosfor düşüklüğü ise, vücuttaki fosfat derecesinin olması gerekenden az olması durumudur. Tıbbi terimi hipofosfatemi'dir. Eğer günlük beslenmede yeterli fosfor alınmazsa fosfat düşüklüğünden kaynaklanan ciddi hastalıklar görülebilir. Normal bir insanda, kan testleri sonucunda görebileceğimiz fosfor değer aralığı desilitrede 2,4-4.3 miligram olarak karşımıza çıkar.

Fosfat Düşüklüğü Ve Kaynaklanan Rahatsızlıklar
 • Deride hassasiyet
 • Vücudun dayanıksız hale gelmesi
 • Titreme
 • Düzensiz solunum
 • Anksiyete
 • Psikolojik sıkıntılar
 • Dişlerde zayıflık
 • Kemiksel problemler
 • Çocuklarda kalsiyum ve fosfor düşüklüğünden kaynaklanan raşitizm hastalığı
 • Yorgunluk hissetme
 • Kilo farklılıkları
 • Uyuşukluk
 • Düzensiz kalp ritmi
 • Glikoz intöleransı
Fosfat Düşüklüğüne Yol Açan Diğer Hastalıklar
 • Metal zehirlenmesi
 • Dent rahatsızlığı
 • Fanconi sendromu
 • İshal
 • Paratiroid bezlerinin aşırı hormon salgılaması
Fosfat Düşüklüğü Tedavisi

Fosfat düşüklüğü tedavisinde, yeterli miktarda fosfat içeren gıdalar tüketilmelidir. Hayvansal gıdalar başta olmak üzere, süt karaciğer gibi gıdalar yeterli miktarda ve düzenli alınmalıdır.Gerektiğinde fosfor ihtiyacını karşılayacak fosfor tabletleri kullanılabilir. Oluşabilecek ani durumlarda damar yolu ile elektrolit sıvı takviyesi uygulanabilir.
]]>
Fosforlu Renkler https://www.fosfor.gen.tr/fosforlu-renkler.html Tue, 04 Dec 2018 17:22:30 +0000 Fosforlu renkler, Renkler ışığın cisimlerin üzerinden gözümüze tekrardan yansıması ve gözümüzün bunu hissettiği derece algılaması olayıdır. Bir çok renk çeşidimiz vardır. öncelikler renklerin hepside 3 ana rengin kar Fosforlu renkler, Renkler ışığın cisimlerin üzerinden gözümüze tekrardan yansıması ve gözümüzün bunu hissettiği derece algılaması olayıdır. Bir çok renk çeşidimiz vardır. öncelikler renklerin hepside 3 ana rengin karıştırılması sonucunda meydana gelir. Bunlar sarı, kırmızı, mavidir. Bütün renklerde bu 3 ana rengin miktarsal olarak karıştırılmasıyla elde edilir. Ressamların tuvallerinin üzerinde uygulanacakları renkleri paletler üzerinde istedikleri rengi elde edebilmek amacı ile ekleyerek çoğaltmalı gibi. Siyah ile beyaz ren sınıfına girmez. Siyah özellikle yok edici renkler arasında yerini alır. 7 rengin hepsinin de siyah yok eder. Kalsiyum, balyum ve çinko sülfür içerisinde fosfor bakımından en zengin mineraller arasında yer almaktadır. 

Fosfor doğada bulunan bir doğal madde olarak bilinir. Kuzey kutuplardaki o eşi benzeri olmayan parlama ışık olayı, mezarlıklardan yukarı doğru yükselen ve bazı insanların doğa üstü varlık olarak tanımladıkları ışıklar fosfordur. Renklerin insan vücudunda değişik etkileri de vardır. örneğin pembe renk insana agresifleşme olanağı sunmaz. Pembe renkler arasında en rahatlatıcı en huzur verici renk olarak bilinmektedir. Fosfor maddesi insan vücudunda, balıklarda ve bir çok deniz canlısında direkt olarak bulunabilir. Fosfat doğada kalsiyum fosfat veya fosfat mineralleri halinde elde edilir. Doğada en çok karışımıza çıkabilecek fosfor çeşidi beyaz fosfordur. 44 derece erimeye başlar. Karanlıkta ışığını yansıtır oksijen ile temasında ise yanma gösterir. Doğada en çok bulunan fosfat çeşidi yanması sonucunda etrafı beyaz bir dumanın kapladığı gözlemlenir. Beyaz fosfat yandığı tahrirde zehirli bir maddeye dönüşür. 1669 yılında insan vücudunda çıkan idrarının yüksek derece ısıtılması sonucunda karanlıkta parlayan bir bileşik olduğu keşfedilmiştir. Buda içerisin de yüksek oranda fosfat olduğunun göstergesidir. 

Fosforlu Renkler Nasıl Elde Edilir

Fosfor elementi bulunduktan sonra bir çok işlemden geçer. fosfor ışık vermez sadece ışıldatma işlemini üstlenir. Renklerde fosfat beyaz fosfattan değil, hayvanlardan elde edilebilen kalsiyum fosfatın kullanılması sonucunda oluşur. Fosfor direk parlayan bir madde değildir. Oksijen ile birleştiği zaman parlama yani gözümüz tarafından parlayıcı etkiye sahip olur. Işığı daha fazla yansıtabilme özelliğine sahiptir. İstenilen renk sık alasından uygun renkler karıştırılarak elde edilir. Elde edilen rengin içerisine fosforlu renk olabilmesi için uygun fosfor miktarı eklenir ve fosforlu istenilen renk elde edilmiş olur. Bir çok fosforlu renk olanağı vardır. Günümüzde fosforlu renkler ayakkabılarda dahi kullanılmaya başlanmış ve tercih edilme alanları büyümüştür. 

Fosforlu Renkler Ve Kullanım Alanları

Fosforlu renkler 1980'li yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Bildiğin üzere o zamanlar da parıltılı, insanın dikkatini daha fazla çekebilecek renkler ön plandaydı. Fosforlu renkler günümüzde futbol hakemlerinin kartlarında dahi kullanılmaya başlanmıştır. Küçük notların yazılması için üretilen, arkası yapışkan özelliğine sahip minik not defterlerin de kullanılmaktadır. Okunan kitapta önemli yerlerin altını çizmek, dikkat çekmek amacıyla uygulanan sarı, pembe, mavi, turuncu ve yeşil renklerden oluşan kalın uçlu fosforlu kalemler. Fosforlu renklerin insan gözünde algılanması ışığa karşı anında bir reaksiyon biçimi, gözdeki aydınlanma şeklinden dolayı gerçekleşmektedir. En çok tercih edilen fosforlu renkler sarı, pembe, mavi, yeşil ve turuncudur.
]]>
Fosfor Tozu https://www.fosfor.gen.tr/fosfor-tozu.html Wed, 05 Dec 2018 12:20:48 +0000 Fosfor Tozu, insan vücudu içerisinde kalsiyumdan sonra en fazla bulunan kimyasal elementtir. Bütün organizmalar için fosfor tozu bileşimleri DNA yapıları için büyük önem niteliği taşımaktadır. İnsan vücudu fosfora diş ve kem Fosfor Tozu, insan vücudu içerisinde kalsiyumdan sonra en fazla bulunan kimyasal elementtir. Bütün organizmalar için fosfor tozu bileşimleri DNA yapıları için büyük önem niteliği taşımaktadır. İnsan vücudu fosfora diş ve kemik oluşumu, hücre onarımı ve büyümesi, enerji üretilmesi, kalp kasının kasılması, sinir ve kas hareketleri, böbrek işlevlerinin yerine getirilmesi bakımından ihtiyaç duyar. Ayrıca, fosfor tozu vitaminlerin kullanımı ile besinlerin enerjiye dönüştürülmesi için vücuda fayda sağlar. Doğada fosfor tozu üç farklı formda bulunmaktadır. Bunlar, kırmızı, beyaz ve siyah türdedir. Vücuda alınan fosfor özellikle süt ürünlerinin tüketilmesiyle oluşur. İnorganik fosfat tozu idrar yoluyla atılır. Bu madde hücre yapısı duvarının devamlılığını sağlamaktadır. Proteinlerin yapısına girip faaliyetlerini kontrol eder. Enzimlerin yapısına katılarak onları faal duruma getirir. Fosfor tozu, gün ışığına maruz kaldığında enerji seviyesini yükseltir. Fakat fosfor her zaman eski enerji seviyesinde bulunma isteğindedir. Bu istek doğrultusunda karanlık ortamda eski seviyesine dönme aşamasında elektronların bu enerjiyi savurması ışınları meydana getirir. Fosfor tozu fosfat halinde gübrelerde kullanılmaktadır. Radyoaktif alanda kullanılan türü de egzama ve doku bozukluklarının ışında tedavisinde kullanılır. Günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle birlikte süreğen lösemi tedavilerinden de fosfor tozundan faydalanılır.

Kırmızı fosfor tozu: Güneşten gelen ısı ve ışığın etkisiyle beyaz fosfor tozundan oluşur. Olağan şartlar altında kararlılık düzeyindedir. Beyaz fosfor tozunun aksine kolaylıkla tutuşmaz, ışıldamaz ve  zehir içeriği yoktur. Erime sıcaklığı yüksektir. Kırmızı fosfor tozu kibrit yapımında kullanılmaktadır.

Beyaz fosfor tozu: Tabiatta yaygın bir şekilde bulunan fosfor allotropudur. Kristal yapılı bir tozdur. 25-40 derecede erir. Önemli özelliği karanlıkta ışıldaması ve zehirli olmasıdır. Hava ile temas ettiğinde beyaz duman çıkarıp tutuşarak yanar. Bu sebeple su dolu şişe içerisinde muhafaza edilir. Sanayide fosfor hazırlama esnasında elde edilmektedir. Yarı kararlı olan bu madde ışık ve ısı etkisi alanında kırmızı renge dönüşmektedir. Beyaz fosfor tozu, fare ve haşere zehirleri olarak kullanılmasının yanı sıra yangın ve sis bombaları içerisinde kullanılır.

Siyah fosfor tozu: Beyaz fosforun havasız bir ortamda basınç altında ısıtılmasıyla elde edilmektedir. Siyah fosfor tozu yarı iletken maddelerin yapımı için kullanılmaktadır.
]]>
Toz Fosfor https://www.fosfor.gen.tr/toz-fosfor.html Thu, 06 Dec 2018 09:02:58 +0000 Toz Fosfor, görünüş olarak kehribar sarısı renginde, yarı saydam olan normal sıcaklıkta bal mumu gibi yumuşak olan sarımsağı anımsatan bir kokusu olan maddedir. Fosfor, karbon ve azottan başka birçok elementlede kolayca birle Toz Fosfor, görünüş olarak kehribar sarısı renginde, yarı saydam olan normal sıcaklıkta bal mumu gibi yumuşak olan sarımsağı anımsatan bir kokusu olan maddedir. Fosfor, karbon ve azottan başka birçok elementlede kolayca birleşir. Fosfor oksijenle birleştiği zaman yeşilimsi bir renkte ışık verir. Buna fosforesans adı verilir. Toz fosfor doğada serbest olarak bulunmaz. Fosfor, fosforitlerden yani fosfor tuzu adı verilen maddeden elde edilir. Dünya da en zengin fosfor Fas, Rusya, Cezayir, Florida ve Tunus'tadır. Fosfor, çok az olsa da bütün kayalarda da bulunmaktadır. Aynı zamanda bitkilerin albümin yapması için mutlaka fosfora ihtiyaçları vardır. Özellikle ilk gelişme evresinde bitkilerin dokularında fosfora rastlanır.

Toz Fosfor Kullanım Alanları:
 • Toz fosforun, fosfat hali özellikle gübrelerde kullanılır.
 • Fosforlu bronzların birleşmesinde kullanılır.
 • Radyoaktif fosfor egzama tedavisinde ve doku bozukluklarının giderilmesinde kullanılır.
 • Günümüzde lösemi tedavisinde de fosfordan yararlanılmaktadır.
 • Kibrit üretiminde de kullanılır.
Toz fosfor çeşitleri

Beyaz Fosfor: Doğada en yaygın bulunan fosfor beyaz fosfordur. Kristal bir yapısı vardır. En önemli özellikleri karanlıkta parlaması ve çok zehirli olmasıdır. Beyaz fosfor havayla temas ettiği zaman tutuşup yanmaya başlar ve yanarken beyaz bir duman çıkartır. Beyaz fosforun kullanım alanı fare böcek zehirlerinde, sis ve yangın bombalarında kullanılır.

Kırmızı Fosfor: Isı ve güneş ışığı etkisiyle beyaz fosfordan oluşur. Ama beyaz fosfordan farklı olarak onun gibi kolay tutuşmaz. Zehirli değildir ve beyaz fosfor gibi ışıldamaz.

Siyah Fosfor: Beyaz fosfordan elde edilir. Beyaz fosforun havasız bir ortamda yüksek basınç altında ısıtılmasıyla elde edilir. Siyah fosforun kullanım alanı yarı iletkenlerin yapımıdır.
]]>
Fosfor Eksikliği https://www.fosfor.gen.tr/fosfor-eksikligi.html Thu, 06 Dec 2018 18:59:10 +0000 Fosfor Eksikliği, Fosfor vücudun en çok ihtiyaç duyduğu minerallerdendir. Özellikle diş ve kemiklerde fosfor eksikliği ilerleyen süreçlerde çok büyük sıkıntılara, sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Bu nedenle Fosfor Eksikliği, Fosfor vücudun en çok ihtiyaç duyduğu minerallerdendir. Özellikle diş ve kemiklerde fosfor eksikliği ilerleyen süreçlerde çok büyük sıkıntılara, sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Bu nedenle fosfor eksikliği bulunan kimselerin fosfor oranı yüksek gıdalar tüketmesi ve beslenme, spor, yaşam tarzı olarak yaşamını daha kaliteli olmaya hazırlamalıdır. 

Fosfor son derece önemli olan ve kalsiyumla birlikte vücutta yer alan, azotla aynı yerde yer alan ametal bir elementtir. Beyaz, kırmızı ve siyah olmak üzere üç farklı fosfor türü mevcuttur. Fosfor vücuda fayda sağladığı gibi eksikliği de büyük sorunlara yol açmaktadır. 

Fosfor Eksikliği Belirtileri Nelerdir
 • Halsizlik ve bitkinlik hissi yaratır. Sürekli uyku ve beyninizde bir uyuşukluk var gibi hissedersiniz. 
 • Sinirsel anlamda daha agresif ve öfkeli bir ruh hali olur. Çünkü fosfor sinirlerin de kontrolünü sağlamanızda yardımcı olur. 
 • Kemiklerde ve dişlerde gelişim bozukluğu yaşanır. Buna bağlı olarak dişler erken çürür ve yapısal olarak daha hassas ve düzensiz olur. 
 • Kaslarda ve eklemlerde büyük sorunlara yol açarak eklemlerde bulunan sıvıda enfeksiyonel ve iltihap sıkıntısı yaşanmasına yol açar. 
 • Fosfor eksikliği aynı zamanda cilt sorunlarına ve cildinizde mat bir görünüme neden olmaktadır.  Çünkü fosfor cildinize parlaklık ve canlılık vermektedir. 
 • İştahsızlık sorununuz varsa muhtemelen fosfor içerikli gıdaları tüketmem ekten kaynaklıdır. 
 • Ruhsal bunalımlarımızın arttığı dönemler de fosfor eksikliği ve vücuttaki fosfor oranının düştüğünü gösterir.
Fosfor Eksikliği Nasıl Giderilir, Hangi Besinler Tüketilmelidir
 • Fosfor içeren besinlerin başında kabak çekirdeği gelir. Kabak çekirdeğinin içerisinde bulunan fosfor vücudun fosfor eksikliğinin giderilmesini sağlar. Vücudunuzda fosfor eksikliği mevcutsa bu sayede doğal besinler aracılığıyla bunu giderebilirsiniz. 
 • Et, süt, yumurta gibi hayvansal gıdalarda fosfor içerir. 
 • Balık yüksek oranda fosfor içerir ve zihinsel gelişimi olumlu etkiler. Fosfor eksikliği yaşayanların mutlaka tüketmesi gerekmektedir. 
 • Peynir tüketimi de fosfor eksikliğim,ne bağlı olarak kemiklerin gelişimindeki aksaklıkların giderilmesine yardımcı olur. 
 • Kuru yemiş, fındık gibi besinlerde fosfor içerir ve enerjinizi de artırarak halsizlik sıkıntınızı giderir. 
 • Ayva, hurma, siyah üzüm ve erik de fosfor içeren meyveler arasındadır. Bu meyveler sayesinde de fosfor eksikliğini de giderebilirsiniz. 
]]>
Sıvı Fosfor https://www.fosfor.gen.tr/sivi-fosfor.html Thu, 06 Dec 2018 20:04:29 +0000 Sıvı Fosfor, Fosfor doğada katı olarak ve üç değişik şekilde bulunur. Fosforun değişik bu formlarına  allotrop denir. Bunlar beyaz, kırmızı ve siyah fosfordur. Tabiatta en çok bulunan fosfor allotropudur.İnsan V Sıvı Fosfor, Fosfor doğada katı olarak ve üç değişik şekilde bulunur. Fosforun değişik bu formlarına  allotrop denir. Bunlar beyaz, kırmızı ve siyah fosfordur. Tabiatta en çok bulunan fosfor allotropudur.

İnsan Vücudunda Sıvı Fosfor: Fosfor bir insanda vücut ağırlığının 1%’i kadar bulunan bir madde olup, vücut içerisinde var olan kalsiyum mineralinden sonra en çok bulunan ikinci mineraldir. Yani vücut için bulunması gereken temel minerallerden bir tanesidir. En çok kemik ve dişlerin dokusunda vardır. İnsanlarda yapılan kan testleri ile ölçülen fosforun normal değerleri 2,4-4,3 miligramdır. Vücudun imal ettiği enerjinin depolanmasını ve kullanılmasını sağlar. Hücre ve dokuların büyümesi ile onarımı için gereklidir. Egzersiz yaptıktan sonra kas ağrılarını azaltır, sinirdeki sinyal iletiminde işlevi vardır.

Fosfor Nerelerde Kullanılır: fosfor; insan vücuduna gerekli olan bir mineraldir. Bundan ayrı olarak, katı fosfor iyonları, sıvı fosfor haline dönüştürülerek, su bazlı boyalara katılıp, boyanan alanların dikkat çekici hale getirilmesinde (trafik işareti uyarı levhalarında, kırtasiye ürünlerinde (işaretleme kalemlerinin mürekkeplerinde, işaretleme kağıtlarında, vs) güvenlik gerektiren alanlarda dikkat çekmek amacıyla kullanılır.

Fosforlu Sıvı Yapımı: Fosforu sıvı hale dönüştürmek için evde bulunan malzemeleri kullanabiliriz. Fosforlu bir kalemin içerisinde sıvı fosfor yüklenmiş olan süngeri çıkararak, bunu bir tas içerisinde bulunan su içerisine koyun, süngeri iyice yıkayarak bembeyaz olmasını sağlayacak şekilde yıkayın, sünger beyazlaşırken bünyesinde fosforu bırakacak ve sıvı fosfor oluşacaktır.  Tabi bunu yaparken, elinize bir eldiven takarsanız elinize fosfor bulaşmaz,

Peki bu sıvı fosfor nerelerde kullanılabilir. Elde edilen bu sıvı fosforu, güzel görünmesi gereken veya dikkat çekilmesi gereken her yerde kullanmak mümkündür, 

]]>
Fosfor Nerelerde Kullanılır https://www.fosfor.gen.tr/fosfor-nerelerde-kullanilir.html Fri, 07 Dec 2018 13:05:30 +0000 Fosfor Nerelerde Kullanılır, Fosfor, İnsan vücudunda en çok bulunan minerallerden biridir. Fosfor hem şekerlerde hem de proteinler de bulunan inanılmaz bir mineraldir. Vücudumuzda bir çok işlev de bulunan fosfor doğada genel Fosfor Nerelerde Kullanılır, Fosfor, İnsan vücudunda en çok bulunan minerallerden biridir. Fosfor hem şekerlerde hem de proteinler de bulunan inanılmaz bir mineraldir. Vücudumuzda bir çok işlev de bulunan fosfor doğada genelde katı bir halde bulunmaktadır. İnsan vücudunda hücrelerin DNA ve RNA temel yapı taşını oluşturmaktadır. Bu nedenle insan vücudun dengesini oluşturmakta da önemli bir etkiye sahiptir. İnsan vücuduna bitkiler ve bakteriler yolu ile geçmektedir.

Fosfor Nerelerde Kullanılır

Çabuk alev alan ve karanlıkta parlayan basit bir cisim olmasından dolayı genellikle biraz fosforu ısıtarak kırmızı bir renk alması sağlanır ve açık hava da çok çabuk alev almasından dolayı daha az tehlikeli olan barut yapımlarında yani kibrit ve havai fişek yapımlarında kullanılır. Beyaz renginde olan fosfor çok şiddetli bir zehir içerir. Yapılan araştırmalar da fosforun kireçlenmiş kemikte ve idrar gibi bir çok tahlillerde bulunması ile, kimyacılık alanlarında, eczacılık, tıp, nükleer fizik ve metalürji alanlarında sıklık ile fosfor kullanılmaya başlanmıştır. 

Fosfor Nerelerde Kullanılır, Çeşitli alanların yapımına katkı da bulunan fosfor, son zamanlarda özellikle sodyum ampullerinin yapımında kullanılmış olan camların eldesi için oldukça önemli bir yere sahiptir. Ayrıca fosforun özellikle gübre elde ediminde kullanılması ile de son zamanlarda tarım ve hayvancılık sektöründe de oldukça önem taşıyan bir hal alır duruma gelmiştir. Aynı zamanda fosforun kullanıldığı alanlar, insan hayatını oldukça kolaylaştıran diş macunu ve deterjan yapımını gibi insan vücudunu tehdit eden zararlı maddeler ve bakteriler ile mücadele de kullanılan çoğu kimyasal (pestisitlerin) de bileşeninde fosfor bulunmaktadır. 
Fosfor, canlılarda da hücre içeriğinin bir yaşamsal bileşeni olan, özellikle de kemik dokuları ve sinir dokuları için oldukça önemli bir yere sahip olmaktadır. Kemik külünden elde edilmiş olan fosfor, Kabartma tozu yapımında kullanılan mono kalsiyum fosfatın elde edilmesi içinde kullanılır. Bu kullanılan fosfat kalsiyum fosfordur. Trisodyum Fosfat ise, suların yumuşatılması için temizlik malzemelerinde ve paslanmaya karşı kullanılan malzemelerin tümü için önemli bir fosfor bileşiğidir. 

Fosfor Nerelerde Kullanılır, Fosfor ayrıca gıda sektöründe içecekler de asit oluşturması amacı ile de kullanılmaktadır. Fosfor ayrıca deri üretiminde de kullanılarak deri üretimi için önemli bir yere sahiptir. Elektro polisaj banyoları içinde fosfor kullanılır. Yapı kimyasalları sektöründe son yıllarda fosfor kullanımına büyük önem verilmiştir. Özellikle rafine yağ sektöründe de fosfor kullanılmaktadır. Metal işlemelerde, kozmetik ürünlerinde ve yapım aşamalarında, yapı kimyasallarında galvano da ve tekstil yardımcı kimyasal olarak fosfor kullanımına ağırlık verilmiştir.
]]>
Fosfor Yüksekliği https://www.fosfor.gen.tr/fosfor-yuksekligi.html Sat, 08 Dec 2018 08:38:22 +0000 Fosfor yüksekliği, fosfor yükseldiği zaman böbrek fonksiyonlarında bir problemin yaşandığı söylenebilir. Bulunduğu yerde kireçlenmeye sebep olabilecek ve organlara hasar verebilir. Fosforun böbreğe verdiği hasardan ziyade fosf Fosfor yüksekliği, fosfor yükseldiği zaman böbrek fonksiyonlarında bir problemin yaşandığı söylenebilir. Bulunduğu yerde kireçlenmeye sebep olabilecek ve organlara hasar verebilir. Fosforun böbreğe verdiği hasardan ziyade fosfor yüksekliğine sebep olabilecek birçok faktör bulunmaktadır. Fosfor yaklaşık olarak bütün vücudun %1-2 kısmını oluşturur ve temel minerallerden sayılmaktadır. Kalsiyumdan sonra vücutta en fazla bulunan ikinci mineral olarak kabul edilir.

Fosfor neden yükselir

 • Bazı minerallerin dengesizliklerinden dolayı fosfor yüksekliğine sebep olabilir. D vitamini fazlalığı, magnezyum eksikliği, kalsiyum yetersizliği gibi etkenler aynı şekilde fosfor yükselmesine neden olur.
 • Diyabetik ketoasidoz durumunda yüksek keton seviyesi yükselir ve kan asidik hal alır. Vücut içerisinde insülin kalmadığından, vücutta bulunan yağ asidi yakmasıyla ortaya çıkar. Çoğu zaman hayatî tehlike oluşturabilir.
 • Fosfor yüksekliğinin diğer nedenleri olarak, vücuda aşırı miktarda fosfor girişi yükselmesini etkileyebilir. Kemoterapi ilaçlarının kullanımı, lavman yaptırmak, beslenme yoluyla aşırı derecede fosfor alınması gibi etkenler fosforun yükselmesini sağlar.
 • Bazı hastalıklarda fosforun yükselmesine sebebiyet verebilir. Örneğin Karaciğer rahatsızlıkları, böbrek yetmezliği, kas dokularının aynı şekilde yapılması, şiddetli iltihaplı hastalıklar, paratiroid bezlerinin normalden az çalışması gibi hastalıklar fosfor yükselmesi yine etki yapmaktadır.
Fosfor yüksekliği tedavisi
Her hastalıkta olduğu gibi fosfor yüksekliğinin rahatsızlığında da tedavi mümkündür. O yüzden bazı durumlarda çok dikkatli olmak gerekir ve aşağıda yazacağımız hususlara dikkat ederek fosfor yüksekliğini engelleyebilirsiniz. Önemli hususlar şunlardır:
 • Kalsiyum, karbonat tabletleri ya da alüminyum hidroksit gibi içerikli ilaçlar kullanmakta fayda vardır.
 • Çerez, süt, fasulye ve  karaciğer gibi yüksek fosfor içerikli besinlerin tüketiminden kaçınmak gerekir.
 • idrar söktürücü ilaçların kullanılması fayda sağlar.
 • Bu durumdan ortaya çıkan nedenleri teşhis ederek tedbir alınabilir.
]]>
Fosfor Döngüsü https://www.fosfor.gen.tr/fosfor-dongusu.html Sun, 09 Dec 2018 02:53:48 +0000 Fosfor Döngüsü, insan vücudunda kalsiyumdan sonra en fazla bulunan kimyasal elementin döngüsüdür. Bütün organizmalar için fosfor bileşimleri DNA yapıları için son derece önemlidir. İnsan vücudu fosfor döngüsü için diş ve Fosfor Döngüsü, insan vücudunda kalsiyumdan sonra en fazla bulunan kimyasal elementin döngüsüdür. Bütün organizmalar için fosfor bileşimleri DNA yapıları için son derece önemlidir. İnsan vücudu fosfor döngüsü için diş ve kemik oluşumu, hücre onarımı ve büyümesi, enerji üretimi, kalp kasının kasılması, kasların yanı sıra sinir hareketlerinin varlığı ve böbrek işlevlerinin yerine getirilmesi açısından gerek duyar. 

Fosfor döngüsü, vitaminlerin kullanımı ile besinlerin enerjiye dönüştürülmesine yardımcı olarak vücut gelişimine fayda sağlar. Oksijen, karbon, azot gibi elementlerin döngülerine oranla daha basit bir durumdadır. Çünkü, fosfor gaz haline geçemez. Bu sebeple fosfor döngüsü karalardan sulara, sulardan ise karalara doğru gerçekleşmektedir. Fosfor canlı ve cansız sistemlerde fosfat olarak bulunmaktadır. Kaynağı ise fosfatlı kayaçlardan meydana gelmektedir. Fosfatlı kayaçlar rüzgar ve yağmur gibi hava koşullarının etkileriyle aşınarak inorganik fosfat olarak yavaş bir şekilde toprağa taşınır. Bitkiler aracılığıyla topraktan alınan inorganik fosfor organik fosfora dönüşür. 

Bitkilerde oluşan organik fosfor önce otçul sonrasında da etçil hayvanlara aktarılır. Yaşamını kaybeden hayvan ve bitkilerin yapısındaki organik fosfor bakteri ve mantarların metabolizmasıyla toprağa salınır. Bu döngü karasal eko sistemlerde olduğu gibi su eko sistemlerinde de aynı şekilde fosfor döngüsü gerçekleşir. Kayaçlardan sulara taşınan fosfat suların derinliklerine çöken bitki ve hayvan atıkları sebebiyle bu madde belirli miktarda azalır. Bu şekilde depolanma sürecine giren fosfor oluşabilecek jeolojik durumların etkisiyle karalara geçmeleri halinde tekrar kullanılabilir. Doğal olayların yanı sıra insanların gerçekleştirdiği kimyasal ve endüstriyel işlev, çöp ve fosfatlı temizlik maddeleri fosfor döngüsünde etkili olmuştur. Fosfatlı kayaçların yapay gübre üretimi için kullanımı artış göstermiştir. Toprağa atılan bu gübrelerin ciddi bir kısmı sular ile denizlere taşınmaktadır. Ayrıca insanların, köprü, yol, konut yapımı için oluşturulan atık maddeler, kullanılan fosfatlı ilaç ve deterjanlar içerisinde fosfor döngüsünün gerçekleştirilmesinde etkili olmuştur.

Fosfor döngüsel olduğu için birçok koenzim sisteminin ve metabolizma fonksiyonlarının işlenmesi için gerekli bileşiklerle birleşme kabiliyetine sahiptir. Fosfor özellikle süt ürünlerinde bulunur. Diyet ile alınan fosforların serbest formu ince bağırsaklar sayesinde emilir. Fosfor döngüsünün niteliği, hücre duvarının devamlılığını sağlamaktır. Oksijen taşınımı tampon görevi için etkilidir. Protein maddelerinin yapısına girerek faaliyetlerinin kontrolünü sağlar. 

Fosfor döngüsü kimyasal fonksiyonu

Fosfor elementi, döngüsel olarak gün ışığına maruz kaldığında enerji seviyesini yükseltir. Fakat fosfor her daim eski seviyesine dönme eğilimi gösterir. Bu istek doğrultusunda karanlık bir ortamda eski seviyesine dönebilir. Bu durumda elektronların enerji savurması ile ışıma şeklinde algı oluşur. Bu olay uzun sürebilir. Süreyi ise maruz kaldığı enerji seviyesi belirlemektedir.
]]>
Vücutta Fosfor Fazlalığı https://www.fosfor.gen.tr/vucutta-fosfor-fazlaligi.html Sun, 09 Dec 2018 03:13:59 +0000 Vücutta Fosfor Fazlalığı; Fosfor vücudumuz için gerekli zorunlu olan minerallerden biridir ve vücutta en çok  bulunan minerallerin kalsiyumdan sonra ikincisidir. Fosfor hücrelerin büyümesini sağlamakta ve proteinlerin sentezlenmes Vücutta Fosfor Fazlalığı; Fosfor vücudumuz için gerekli zorunlu olan minerallerden biridir ve vücutta en çok  bulunan minerallerin kalsiyumdan sonra ikincisidir. Fosfor hücrelerin büyümesini sağlamakta ve proteinlerin sentezlenmesine etki etmektedir. Vücutta fosfor azlığı özellikle bayanlarda kemik erimesine neden olduğu gibi fosfor fazlalığının da bize kötü yönde etkileri olduğu bilinmektedir. Her şey gibi fosforun da fazlalığı vücudumuzu kötü yönde etkilediğini paratiroit hormon salgısını artırarak kemik erimesine neden olmaktadır. söyleyebiliriz.

Vücutta fosfor fazlalığı nedenler;
 • D vitamini fazlalığı
 • Büyüme hormonu fazlalığı
 • Böbrekte tübüler geri emilimin artması
 • Fosforlu maddelerin tüketimi
 • Kemoterapi veya aşırı yaralanmalar
 • Böbrek yetmezliği
 • Magnezyum eksikliği
Vücutta Fosfor nelerde vardır; yediğimiz bütün besinlerdeki gibi fosforun da bulunduğu besinler Allah tarafından bir armağandır. Peki nelerde var bakalım. Et, süt, yumurta, pırasa, ton balığı, ciğer, yoğurt bunları tükettiğiniz zaman vücudunuz fosfor alacaktır. Süt, yumurta yiyen kişilerde kemiklerde kalsiyum ve fosfor birlikte bulunduğu için kemikleri güçlüdür.

Vücutta fosfor fazlalığı zararları; Sonuç olarak diyebiliriz ki fosforun fazlası böbreklerden atılmaktadır. Böbrek yetmezliği varken fazla fosfor alınması kanda fosfor birikmesine neden olarak zararlı olmaktadır.
]]>
Fosfor Çeşitleri https://www.fosfor.gen.tr/fosfor-cesitleri.html Sun, 09 Dec 2018 21:49:37 +0000 Fosfor Çeşitleri: Fosfor: Karanlıkta ışık veren, katı bir ametaldir. İki şekli bulunmaktadır. beyaz ve mor fosfat olarak adlandırılır. Beyaz Fosfor:Normal sıcaklıkta balmumu yu Fosfor Çeşitleri: Fosfor: Karanlıkta ışık veren, katı bir ametaldir. İki şekli bulunmaktadır. beyaz ve mor fosfat olarak adlandırılır. 

Beyaz Fosfor:Normal sıcaklıkta balmumu yumuşaklığındadır. Fakat normalde kristal yapılıdır. Havada çok çabuk tutuştuğu için su altında saklanır. Fosforun kesilmesi de su altında yapılır. Çok zehirli bir madde olan fosfor 0,1 gramı insanı öldürebilir. Uzun süre fosfor ile çalışan insanlarda, kronik zehirlenmeler görülür. Çeneler ve dişler çürür, böbrek yetmezliği, diabet hastalığı görülür.

Mor Fosfor:Koyu mor renkte olan fosfor katı yapılıdır. Zehirsizdir. 300-400 derecede tutuşma özelliği bulunur. Fosfor grubunda birde metalik fosfor bulunur. Bu fosfor basınç altında ısıtılması ile meydana gelir. Rengi siyahtır. Yeryüzünde ilk fosfor filizi, 'apa-tit'dir. Fosforun başka filizi de 'fosforit'dir.

Vücut Fosforu:Fosfor insan vücudunda kalsiyumdan sonra en fazla bulunan elementtir. DNA yapılarında bulunurlar. Bunun dışında insan vücudunda diş, kemik, hücre oluşumu, kalp kasının kasılması, böbrek işlevinde, sinir ve kas sisteminde fosfor bulunur. Hücre içi sıvıların ana anyonudur. Proteinlerin yapısına katılarak faaliyetlerini kontrol eder. Enerji rekasiyonlarındaki ATP, ADP ve GTP 'nin yapısında bulunur.

Trikalsik Fosfor: En çok kullanılan fosfor çeşitidir. Öte yandan % 70 trikalsik fosfat içeren sarımsı bir kayaçtır. Bu kayaç, fosforu bağlayabilen yosunların bulunduğu sulu ortamda oluşur. Bu fosfor, mineraller arasında tropikal denizlerdeki bazı adalarda bulunur.
Doğada; organik, yarı organik ve mineral fosfatlar bulunur.

Organik Fosfat:Enerji bakımından zengin bağları bulunan biyokimyasal bileşikleri bulunur. Bunlar gliserik asit fosforu, kreatin fosforu başlıca önemli fosforları dır.

Yarı Organik Fosfor: Bakteriler tarafından hümüse bağlanmış toprak fosforlarından oluşur.

Mineral Fosfor: Fosforun çıkarıldığı mineralleri oluşturur. Aralarında apatitler, koprolitler, fosfatlı kireç kayaları başlıca fosforlarıdır. 
]]>
Fosfor Pentaoksit https://www.fosfor.gen.tr/fosfor-pentaoksit.html Mon, 10 Dec 2018 05:04:25 +0000 Fosfor pentaoksit; beyaz bir toz olup, beyaz fosforun doğrudan doğruya yanmasından elde edilmektedir. Erimiş fosfor üzerine doğrudan doğruya hava gönderilerek elde edilmektedir. P4 + 5O2 > 2P 2O5 Fosfor pentaoksit; beyaz bir toz olup, beyaz fosforun doğrudan doğruya yanmasından elde edilmektedir. Erimiş fosfor üzerine doğrudan doğruya hava gönderilerek elde edilmektedir.

P4 + 5O2 > 2P 2O5

Fosfor, Ametaller sınıfından bir kimyasal elementtir. VA grubu elementi olup, ''P'' sembolü ile gösterilmektedir. Fosfor elementi 1669'da Henng Brand tarafından, ürenin ısıtılarak buharlaştırılması sırasında keşfedilmiştir.

Fosfor tabiatta serbest halde bulunmamaktadır. Tabiatta çeşitli mineralleri mevcuttur. Bunların başlıcaları: apatit 3Ca 3 (PO4) 2 Ca(FCI) 2, fosforit 3 (PO4) 2, vivianit Fe 3 (PO4) 3 8H 2O, wovelillit 4Al PO  2Al(OH) 3 9H 2O ve monazit CaPO 4'dir.

Kemiğin yapısında, beyinde ve yumurtada bulunmaktadır. Özellikleri; dört çeşit allotropu bulunmaktadır.

Fosfor bütün canlı hücrelerde fosforik asidin organik asitlerle yaptığı esterleri halinde bulunmaktadır. Vücutta başlıca kalsiyum ile beraber kemiklerde bulunmaktadır. Kanda fosfat iyonları şeklinde olduğu gibi, lipid ve proteinlere bağlı olarak, bunun yanında ATP moleküllerinde de bulunmaktadır.

Fosfor pentaoksit su ile çeşitli ürünler vermektedir.
 • P2O5 +H2O > 2HPO 3(Metafosforik asit)
 • P 2O5 + 3H2O >2H3PO4 (Ortafosforik asit)
 • P2O5 +2H2O > H4P2O7 (Pirofosforik asit)
Fosfor pentaokside fosforik asidin anhidridi (susuz) de denilmektedir. Nem çekici özelliği olduğu için kurutucu olarak da kullanılmaktadır.

Fosfat asidi; beyaz, billur halinde bir katı olup, 42 derecede erimektedir. Suda her oranda çözünür. Gübre ve mine yapmakta, boyamada, kabartma tozu hazırlanmasında, karbonatlı içeceklerde ve şurupta kullanılmaktadır. Piyasaya arz edilen fosfat asidi, çözeltilerinin yoğunlukları, 1,45 ile 1,70 arasında değişmektedir. Ticari çözeltiler, %60 ve 70 arasında değişmektedir. %98 oranında çözeltileri de bulunmaktadır. Fosfat asidi P2O5'ten elde edildiği gibi, kırmızı fosfordan da elde edilmektedir.

3P + 5HNO 3+2H2O > 3H 3 PO4 + 5NO

Ayrıca fosfat tuzlarının H 2 SO 4 ile reaksiyonundan elde edilmektedir.
]]>
Beyaz Fosfor https://www.fosfor.gen.tr/beyaz-fosfor.html Mon, 10 Dec 2018 12:01:23 +0000 Beyaz fosfor, Fosfor hızlıca alev alabilen ve karanlıkta parlayan bir cisimdir. Özellikle beyinde ve sinir dokusunda bulunur. Fosfor ilk olarak idrarda tespit edilmiştir. Kimyacılar eskiden kemik yakarak fosfor elde etmeye çalışırlar Beyaz fosfor, Fosfor hızlıca alev alabilen ve karanlıkta parlayan bir cisimdir. Özellikle beyinde ve sinir dokusunda bulunur. Fosfor ilk olarak idrarda tespit edilmiştir. Kimyacılar eskiden kemik yakarak fosfor elde etmeye çalışırlardı. Fosfor vücuda tüketilen besinlerle de geçer. Kül fosfor bakımından çok zengindir. Doğada kırmızı fosfor, siyah fosfor ve beyaz fosfor olmak üzere 3 çeşidi vardır.

Beyaz fosfor nedir Fosfor elementinin bir alotropudur. Aynı zamanda çok şiddetli bir zehirdir.

Beyaz fosfor özellikleri nelerdir 

Beyaz fosfor havada bırakılacak olursa mavi bir ışık çıkartır. Yumuşak bir maddedir ve suda erimez. Çok hızlı alev alır. Beyaz fosforun ısıtılmasıyla kırmızı fosfor elde edilir. Kırmızı fosfor kibrit ve havai fişek yapımında kullanılır. Beyaz fosfor çok tehlikeli bir kimyasaldır. Oksijenle temas ettiği anda yanar. Vücudun 10 katına kadar da yanma etkisi vardır. Üretimi esnasında oksijenle teması olmazsa uzun süre saklanabilir. İnsanın kemiğine bile yakar. Yanma hızı ve süresi ortamın nemine göre değişiklik gösterebilir. Yanmayı başladığı zaman durdurmak mümkün değildir. Suda durabilir fakat sudan çıkınca yanmaya devam eder. Beyaz fosfor içi su dolu bir şişede muhafaza edilir.
Ayrıca oksijenle temas halinde yandığı için havada tutuşması ile yere düşüp dağılarak kişilerin üzerinde ki giysilere kadar havadan aşağıya değdiği bölgeyi yakar. Değdiği vücutta da deriye yapışma özelliğine sahiptir.

Beyaz fosfor hangi alanlarda kullanılır
 • Yangın silahı olarak askeri alanlarda kullanılır.
 • Bomba yapımında kullanılır.
 • Böcek veya fare zehirlerinde kullanılır.
 • Askeri alanda düşmana karşı sis yapımında kullanılır.
Beyaz fosfor nasıl öldürür  Beyaz fosfor vücutta ki öldürücü etkisini farklı yollarla gösterebilir. Bunlardan birisi beyaz fosfor havasının akciğerlere solunum yoluyla alınmasıdır. Bu durum ciddi zehirlenmelere hatta ölüme kadar gider. Bir de çevreden istem dışı beyaz fosforu direk ağza alınması durumunda hızlı ve acı bir ölüme yol açar. Ağızdan alınması ile solunum ve sindirim sistemini de yakar ve eritir. Bir diğer öldürücü etkisi de direk olarak beyaz fosforun dokudaki teması ile gerçekleşir. Vücuda teması halinde yanma etkisi kemiklere kadar devam eder. Önce deriyi sonra tüm kemikleri yok eder.
]]>
Fosfor Pentaklorür https://www.fosfor.gen.tr/fosfor-pentaklorur.html Tue, 11 Dec 2018 01:55:54 +0000 Fosfor pentaklorür,  Fosfor pentaklorür, ametal-ametal bileşiklerinden oluşmaktadır. Fosfor pentaklorürün kimyasal formülü  PCI5 tir. Hücre içi sıvıların ana anyonu olan fosfor dönüştürülebilir bir element o Fosfor pentaklorür,  Fosfor pentaklorür, ametal-ametal bileşiklerinden oluşmaktadır. Fosfor pentaklorürün kimyasal formülü  PCI5 tir. Hücre içi sıvıların ana anyonu olan fosfor dönüştürülebilir bir element olmasından dolayı, gerekli bileşikler ile birleşme yeteneğine sahiptir. Bundan dolayı fosfor pentaklorür bir fosfor bileşiğidir. Fosfor penta klorür beyaz billuri bir renge sahiptir. Tuz gibi düşünebiliriz. Erimeden süblimleşerek buhar haline geçebilir. Fosfor penta klorür organik kimyada atomların organik bileşiklere katılmasında kullanılır.  

PCI5' göre;

1. ametalin sayısı+ 1. ametalin adı+ 2. ametalin sayısı+ 2. ametalin adı+ ür ekinden oluşur.

Fosfor pentaklorür ne işe yarar

molar kütle; 208.24g/mol

Kaynama noktası; 166.8 derece

Erime noktası;160.5 derece

Yoğunluğu; 2.1 g/cm küp

Fosfor pentaklorür su içinde çözünebilme özelliğine sahiptir.

]]>
Fosfor Hangi Besinlerde Bulunur https://www.fosfor.gen.tr/fosfor-hangi-besinlerde-bulunur.html Tue, 11 Dec 2018 14:44:02 +0000 Fosfor hangi besinlerde bulunur, Fosfor insan vücudunda kemik ve dişlerde kalsiyumdan sonra en çok bulanan mineraldir. İnsan vücudunun ihtiyacı olan fosfor B vitamini ile birlikte çalışır ve diş, kemik sağlığı için çok önemli Fosfor hangi besinlerde bulunur, Fosfor insan vücudunda kemik ve dişlerde kalsiyumdan sonra en çok bulanan mineraldir. İnsan vücudunun ihtiyacı olan fosfor B vitamini ile birlikte çalışır ve diş, kemik sağlığı için çok önemlidir. Bunun yanı sıra böbreklerin işlemesinde ve kalp sağlığı için önemli yere sahiptir. Vücut için olmazsa olmaz bu mineral yani fosfor hangi besinlerde bulunur. Bu sorunun cevabını bilmemiz çok önemlidir. Çünkü yetersiz fosfor alımı kemik problemlerine, Diş çürümesine, yorgunluk, Anksiyete, stres, uyuşma ve titreme gibi problemlere yol açar. Kemiklerde depolanan bu fosfor kalsiyum ve potasyum ile birlikte çalışır. Bu sayede kasların düzgün çalışmasını, sağlar.  Günlük tüketilmesi gereken fosfor miktarı yetişkinlerde 700 mg çocuklarda ise 1250 mg'dır.  Peki fosfor hangi besinlerde bulunur şimdi ona göz atalım, 

Fosfor hangi besinlerde bulunur sorusunun işte cevabı, 
 • Kırmızı et, 
 • Sakatat, (böbrek karaciğer gibi.), 
 • Kümes hayvanları, 
 • Yumurta, 
 • Süt ve süt ürünleri,(süt, yoğurt, peynir gibi.), 
 • Kefir, 
 • Deniz ürünleri, (balık, havyar gibi.), 
 • Tahıllı ekmek, 
 • Badem, 
 • Fıstık, 
 • Mercimek, 
 • Ayçekirdeği, 
 • Sarımsak, 
 • Kuru erik, 
 • Kuru kayısı, 
 • Kuru üzüm, 
 • Mısır, 
 • Bezelye, 
 • Fındık, 
 • Fasulye, 
 • Susam gibi besinler fosfor içerir. 
]]>